R a k y a t

TIRAS.id —  Dari semua kata “rakyat” yang sangat banyak digunakan di negeri ini: Rakyat ialah…